Archív správ

"V archíve nájdete súhrn najlepších výsledkov za roky 2005 - 2010 (od mojich začiatkov). Archívy z týchto rokov zahŕňajú  súhrn jednotlivých dosiahnutých výsledkov, umiestnenia, časov. Archív za rok 2011 je odlišný, aktuálne sú v ňom zverejňované všetky správy, ktoré ste mohli vidieť na stránke v priebehu roka 2011 (postupne budú doplnené úplne všetky správy za rok 2011). V priebehu najbližšieho mesiaca Katka doplní aj súhrn dosiahnutých výsledkov za sezónu 2011. Archív 2012 bude obsahovať staršie články, postupne presúvané z hlavnej stránky (priebežne ho budeme aktualizovať)."

Katka

counter.php