Tréner MUDr. Gabriel Valiska

Kto je Gabriel Valiska 

 

I. Ortopedická a telovýchovná ambulancia je neštátne zdravotnícke zariadenie fungujúce od
1. augusta 1996.

Našu klientelu tvoria pacienti s poruchami oporno-pohybového aparátu a rekreační aj vrcholoví športovci.

Pre športovcov poskytuje komplexné služby a to s maximálnou kvalitou. Vzľadom k tomu, že na komunikáciu používame okrem materinského jazyka aj jazyk anglický, ruský a arabský, máme aj zahraničných klientov.

 

web: www.acmichalovce.sk/_sub/valiska/index.html
- tel: 056/644 30 89
- e-mail: gvaliska@zoznam.sk

 

 

Tréner MUDr. Gabriel Valiska radí

Časté zdravotné problémy bežcov a ako na ne

17.04.2013 12:28
Rekreační bežci, ale aj elitní maratónci musia mnohokrát v tréningovom procese a v súťažiach korigovať svoje plány pre nepríjemné zranenia a zdravotné ťažkosti. Aj vo svojej vlastnej skúsenosti bývalého bežca, trénera, ortopéda a telovýchovného lekára som musel neraz riešiť rôzne zdravotné problémy...

Adaptačný efekt na aeróbne tréningové zaťaženie v jednoročnom tréningovom cykle

29.11.2011 19:29
    Adaptácia na aerobnú záťaž je prvotným cieľom na začiatku tréningového procesu. Aerobný systém je akýmsi „odpadkovým košom“ ,v ktorom sa metabolizuje na CO2 a vodu v Krebsovom cykle anaerobná laktátová i alaktátová záťaž, je vlastne základom, ktorý ak nevybudujeme dostatočne pevný,...