rok 2005

1. miesto – halové MSR na dráhe 3km Bratislava, juniorky,

1. miesto – MSR v cezpoľnom behu juniorky,

1. miesto – MSR na dráhe 5km Banská Bystrica, juniorky,

1. miesto – minimaratón, MMM Košice,

8. miesto – MS v behu do vrchu, Nový Zéland, juniorky.

counter.php